วันอังคารที่ 5 กันยายน โยชูวา 1:9 “ความหวาดกลัว”

เราสั่งเจ้าไว้แล้วมิใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด
อย่าตกใจหรือคร้ามกลัวเลย
เพราะว่าเจ้าไปในถิ่นฐานใด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงสถิตกับเจ้า

Q1 เวลานี้คุณกำลังเผชิญหน้ากับ “ความหวาดกลัว” ในเรื่องใดอยู่?
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้จะช่วยให้คุณ “หลุดพ้น” จาก “ความหวาดกลัว” และ “เดินต่อไปข้างหน้า” ได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี    สดุดี 146-147   1 โครินธ์ 15:1-28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *