เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 19 พ.ย. เฉลยธรรมบัญญัติ 30:1-14

บัญญัติที่พระเจ้าให้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเกินกว่าที่เราจะทำ (ข้อ 11-14) แต่เคล็ดลับที่จะทำให้เรากระทำตามบัญญัติของพระเจ้าก็คือ “ความรัก” (ข้อ 6) มีคนบอกว่า “เราสามารถให้ โดยปราศจากความรักได้ แต่เราไม่สามารถรัก โดยปราศจากให้ได้” วันนี้คุณจะสำแดงความรักที่มีต่อพระเจ้าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *