วันพุธที่ 25 ตุลาคม สดุดี 46:1 “มุมมอง”

พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลาย
เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบาก

Q1 เมื่อผู้เขียนสดุดีบทนี้เผชิญหน้ากับ “ความทุกข์ยากลำบาก” ในชีวิต ท่านมี “มุมมอง” ต่อพระเจ้าอย่างไร?
Q2 คุณจะนำ “มุมมอง” ของผู้เขียนสดุดีไปใช้ในการเผชิญหน้ากับ “ความทุกข์ยากลำบาก” ที่คุณมีในชีวิตอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เยเรมีย์ 6-8            1 ทิโมธี 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *