วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม เพลงคร่ำครวญ 3:22-23 “ความรักมั่นคง”

ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้ง และพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุด
เป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้า ความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก

Q1 เยเรมีย์ได้บรรยายลักษณะของ “ความรัก&ความเมตตา” ของพระเจ้าไว้ 4 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 คุณคิดว่า “ความรัก&ความเมตตา” ของพระเจ้ามีความจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของคุณในแต่ละวันอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เศคาริยาห์ 13-14  วิวรณ์ 21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *