เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 6 ธ.ค. 1 ซามูเอล 1:1-18

นางฮันนาห์ได้มาอธิษฐานขอลูกจากพระเจ้าที่เมืองชิโลห์ทุกปี เนื่องจากเธอเป็นหมัน (ในสมัยโบราณผู้หญิงเป็นหมันเป็นสิ่งที่น่าอาย) เธอมีความทุกข์เศร้าโศกจนอธิษฐานไม่เป็นคำ จนเอลีเข้าใจผิดคิดว่านางฮันนาห์เมาสุรา เวลาที่คุณมีปัญหาหนักๆ ในชีวิต คุณปรึกษาใครเป็นคนแรก? พระเจ้า หรือ มนุษย์?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *