เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 8 ธ.ค. 1 ซามูเอล 2:1-11

นางฮันนาห์สรรเสริญขอบคุณพระเจ้าออกมาเป็นเสียงเพลง นั่งลงคิดพิจารณาถึงสิ่งดีๆ ที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของคุณ และลองเลือกเพลงที่คุณคิดว่า เหมาะกับสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ สรรเสริญพระองค์ด้วยบทเพลงนั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *