เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 9 ธ.ค. 1 ซามูเอล 2:12-26

ลูกชายทั้งสองคนของเอลี แม้จะเกิดในครอบครัวของปุโรหิต และเรียนรู้บทบัญญัติของพระเจ้า แต่พวกเขาก็ยังเลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้า แม้เอลีจะคอยห้ามปรามแต่ก็ไม่เป็นผล หน้าที่ของพ่อแม่คือ การถ่ายทอดความเชื่อในพระเจ้าต่อลูกๆ ของเรา แต่ “ความรอด” เป็นเรื่องที่ลูกแต่ละคนจะต้องตัดสินใจด้วยตนเอง ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อลูกๆ ของคุณ หรือ ญาติพี่น้องของคุณที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *