เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 10 ธ.ค. 1 ซามูเอล 2:27-36

“ผู้ที่ให้เกียรติแก่เรา เราจะให้เกียรติ และบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเรา ผู้นั้นจะถูกดูหมิ่น” (ข้อ 30) พระเจ้าได้กำหนดให้ โฮฟนีและฟีเนหัส ลูกชายของเอลี ผู้ที่ดูหมิ่นพระเจ้าจะต้องตายในวันเดียวกัน (ข้อ 34) จุดจบของลูกชายเอลีเตือนสติคุณในเรื่องใด?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *