เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 13 ธ.ค. 1 ซามูเอล 4:1-11

อิสราเอลมีความเชื่อว่า พระเจ้าจะทรงให้พวกเขามีชัยชนะเหนือคนฟีลิสเตีย เพราะเขามีหีบพันธสัญญา ซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของพระเจ้า แม้ว่าพวกเขาจะดำเนินชีวิตที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็ตาม แต่สิ่งที่ตามมาคือ อิสราเอลพ่ายแพ้ต่อสงคราม สิ่งนี้สะท้อนให้รู้ว่า ความเชื่อที่แท้จริงนั้นจะต้องมาคู่กับการเชื่อฟัง ชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงก็เช่นกัน จะต้องมีการสำแดงออกมาเป็นการกระทำด้วย ไม่ใช่เป็นคริสเตียนแค่ “ชื่อ”เท่านั้น สำรวจชีวิตของคุณว่า คุณเป็นคริสเตียนแค่ “ชื่อ” หรือมี “ชีวิต” คริสเตียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *