เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 14 ธ.ค. 1 ซามูเอล 4:12-22

คุณเห็นด้วยกับคำพูดของลูกสะใภ้ของเอลีที่กล่าวว่า “พระสิริได้พรากจากอิสราเอลแล้ว เพราะเขายึดหีบแห่งพระเจ้าไป” หรือไม่? เหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้พระสิริพรากจากอิสราเอลไปคืออะไร? (ดู 2 ซามูเอล 2:12-36 ประกอบ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *