เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 20 ธ.ค. 1 ซามูเอล 9:1-14

ซาอูลถูกพ่อใช้ให้ไปหาลาที่หายไป และต้องเดินทางไปจนถึงเผ่าเบนยามิน เข้าไปในเผ่าศูฟ โดยที่เขาไม่รู้เลยว่า เขากำลังจะเดินทางไปพบกับซามูเอล และจะถูกแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ คุณรู้หรือไม่ว่า พระเจ้าทรงนำย่างก้าวชีวิตของเราทุกวัน แผนการของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเรานั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับเรา (ดู เยเรมีย์ 29:11 ประกอบ) อธิษฐานฝากอนาคตของคุณไว้กับพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *