เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 21 ธ.ค. 1 ซามูเอล 9:15-27

พระเจ้าได้บอกซามูเอลในรายละเอียดอย่างชัดเจนว่า เขาจะพบกับซาอูลเมื่อไร และจะต้องทำอย่างไรบ้าง ชีวิตของเราก็เช่นกัน เราคงอยากจะรู้ว่า เราจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไร ต้องตัดสินใจแบบไหน คุณรู้หรือไม่ว่า พระคัมภีร์เป็นคู่มือแห่งชีวิตสำหรับการดำเนินชีวิตในทุกๆ เรื่อง ให้พระคัมภีร์เป็นมาตรฐานในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *