วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม ฮาบากุก 3:17-18 “ความหวัง”

แม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบาน หรือเถาองุ่นไม่มีผล ผลมะกอกเทศก็ขาดไป
ทุ่งนามิได้เกิดอาหาร ฝูงสัตว์ขาดไปจากคอก และไม่มีฝูงวัวที่ในโรง
ถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้า
ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิ์ในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้า

Q1 ฮาบากุกใช้คำว่า “ไม่มีดอก” “ไม่มีผล” “ขาดไป” “ไม่เกิดอาหาร” และ “ไม่มีฝูงวัว” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสภาพหลังการพ่ายแพ้สงครามที่จะเกิดขึ้นกับอิสราเอล  แต่ “สิ่งใด” ที่ยังเป็น “ความหวัง” ของฮาบากุก? (สังเกตคำหลังคำว่า “ถึงกระนั้น”)
Q2 “ความหวัง” ของฮาบากุกจะเป็น “ความหวังของคุณ” ได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เฉลยธรรมบัญญัติ 26-27    มาระโก 14:27-53

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *