เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 23 ธ.ค. 1 ซามูเอล 10:17-24

ซาอูลอาจจะไม่พร้อมที่จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์ เพราะเขารู้ตัวว่า เขามาจากตระกูลที่เล็กที่สุดในเผ่าเบนยามิน และอาจจะมีลักษณะนิสัยที่ไม่ชอบอยู่เบื้องหน้า ดูจากเมื่อถูกจับฉลากได้เป็นชื่อของเขา เขากลับซ่อนตัวในกองสัมภาระ (ข้อ 22) แต่เราพบว่า พระเจ้าทรงดลใจให้มีนักรบไปกับท่านด้วย (ข้อ 26) นี่เป็นการจัดเตรียมของพระเจ้า เมื่อคุณถูกเลือกให้รับใช้ในคริสตจักร แต่คุณอาจจะคิดว่า ตัวเองไม่พร้อม หรือมีคนเห็นว่าคุณไม่เหมาะสม อยากให้คุณรู้ว่า พระเจ้าจะทรงจัดเตรียมสิ่งที่ยังขาดอยู่ ขอให้คุณมั่นใจและเดินต่อไปในการรับใช้ อย่าหวั่นไหว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *