วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน สุภาษิต 16:1 “ความสำเร็จ”

แผนงานของดวงความคิดเป็นของมนุษย์
แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระเจ้า

Q1 มีคนพูดว่า “การคิด การวางแผนที่ดี จะทำให้งานสำเร็จ” แต่ผู้เขียนสุภาษิตมองว่า “ความสำเร็จ” จะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด?  (สังเกตคำหลังคำว่า “แต่”)
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้ในการคิด การวางแผนสิ่งต่างๆ ในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 19-21   ลูกา 11:29-54

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *