วันเสาร์ที่ 14 เมษายน (วันครอบครัว) 1 ทิโมธี 5:8 “เลี้ยงดูครอบครัว”

ถ้าแม้ผู้ใดไม่เลี้ยงดูวงศ์ญาติของตน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในบ้านเรือนของตน
ผู้นั้นก็ได้ปฏิเสธพระศาสนาเสียแล้ว และชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้เชื่อเสียอีก

Q1 เปาโล “ตำหนิและต่อว่า” ผู้ที่เชื่อ (คริสเตียน) ที่ไม่ดูแลครอบครัวของตนเองอย่างไร?
Q2 อธิษฐานเผื่อทุกๆ คนในครอบครัวของคุณ และหาเวลาไปเยี่ยมเยียน หรือโทรศัพท์ไปพูดคุยในวันนี้ หรือจัดเวลาที่จะไปเยี่ยมเยียนครอบครัวของคุณ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 25-26   ลูกา 12:32-59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *