วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน เอเฟซัส 4:29 “คำพูด”

อย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากท่านเลย
แต่จงกล่าวคำที่ดีและเป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกับความต้องการ
เพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ฟัง

Q1 อะไรคือ “ความแตกต่าง” ระหว่าง “คำหยาบคาย” และ “คำกล่าวที่ดี”? (สังเกตคำหลังคำว่า “เป็น”)
Q2 ทบทวนดูว่า คำพูดที่ออกมาจากปากของคุณ ส่วนใหญ่เป็นคำหยาบคาย หรือ คำกล่าวที่ดี?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 ซามูเอล 23-24   ลูกา 19:1-27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *