วันพุธที่ 25 เมษายน โคโลสี 2:8 “คำสอนผิด”

จงระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดทำให้ท่านตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปรัชญา
และด้วยคำล่อลวงอันเหลวไหลตามตำนานของมนุษย์
ตามวิญญาณต่างๆ แห่งสากลจักรวาล ไม่ใช่ตามพระคริสต์

Q1 อะไรคือ อันตรายของ “การตกเป็นเหยื่อ” ของหลักปรัชญา คำล่อลวง ตำนาน วิญญาณต่างๆ ในโลกนี้? (สังเกตคำหลังคำว่า “ไม่ใช่” และดู 1 ยอห์น 4:3 ประกอบ)
Q2 ปัจจุบันมีคำสอนผิดมากมายในสังคมคริสเตียนไทย คุณจะป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากการล่อลวง จากการสอนผิดได้อย่างไร?
หมายเหตุ:  1 ยอห์น 4:3 และวิญญาณทั้งปวงที่ไม่ยอมรับเชื่อพระเยซู วิญญาณนั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้า วิญญาณนั้นแหละเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์ ซึ่งท่านทั้งหลายได้ยินว่าจะมา และบัดนี้ก็อยู่ในโลกแล้ว

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 ซามูเอล 21-22   ลูกา 18:24-43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *