วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม กาลาเทีย 6:4-5 “เปรียบเทียบ”

ทุกคนจงสำรวจการกระทำของตนเอง
จึงจะมีอะไรๆ ที่จะอวดได้ในตัวไม่ใช่เปรียบกับผู้อื่น
เพราะว่าทุกคนต้องรับภาระของตัวเอง

Q1 ทำไมเราจึงไม่ควร “เปรียบเทียบ” ชีวิตของเรากับผู้อื่น? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะว่า”)
Q2 คุณเคยเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในเรื่องใด? และผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร?  คุณจะนำพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี         1 พงศ์กษัตริย์ 21-22   ลูกา 23:26-56

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *