วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม ฟีลิปปี 2:14 “บ่น & ทุ่มเถียงกัน”

จงทำสิ่งสารพัดโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกัน

Q1 “การบ่น” และ “การทุ่มเถียงกัน” เป็น “ผลร้าย” ต่อการอยู่ร่วมกันในคริสตจักรของพระเจ้าอย่างไร?
Q2 คุณจะมีส่วนช่วยให้ “การบ่น” และ “การทุ่มเถียงกัน” ในคริสตจักรพระคุณ “ลดน้อยลง” หรือ “ไม่มีเลย” ได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 พงศ์กษัตริย์ 19-21   ยอห์น 4:1-30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *