วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน โรม 12:12 “จง…”

จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงอดทนต่อความยากลำบาก จงขะมักเขม้นอธิษฐาน

Q1 “จง” ทั้ง 3 ประการ เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตท่ามกลางสังคมที่มีการแข่งขัน และเต็มไปด้วยความผิดบาป การล่อลวง อย่างไร?
Q2 คุณต้อง “จง” ไหนมากที่สุดในเวลานี้?  อธิษฐานขอ “จง” นั้นกับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 พงศาวดาร 19-20       ยอห์น 13:1-38

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *