วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน กาลาเทีย 1:10 “เป้าหมายสูงสุด”

บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังพูดเอาใจมนุษย์หรือ
ข้าพเจ้าทำให้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้ามิใช่หรือ
ข้าพเจ้าอุตส่าห์ประจบประแจงมนุษย์หรือ
ถ้าข้าพเจ้ากำลังประจบประแจงมนุษย์อยู่
ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ผู้รับใช้ของพระคริสต์

Q1 อะไรคือ “เป้าหมายสูงสุด” ของเปาโล ในการเป็น “ผู้รับใช้ของพระคริสต์”? (สังเกตคำหลังคำว่า “ให้เป็น”)
Q2 คุณจะทำให้ “เป้าหมายสูงสุด” ของเปาโลเป็นจริงในชีวิตของคุณซึ่ง “เป็นผู้ที่ติดตามพระคริสต์” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 พงศาวดาร 21-22      ยอห์น 14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *