วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน ยากอบ 1:21 “2 จง”

เหตุฉะนั้นจงเลิกความโสมมทั้งหลายแหล่ และการชั่วร้ายอันดกดื่น
และจงน้อมใจรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนั้น
ซึ่งสามารถช่วยจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายให้รอดได้

Q1 ยากอบให้ “หลักการ” 2 ประการในการมีชีวิตที่เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ 2 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะทำให้ “2 จง” เกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เนหะมีย์ 10-11      กิจการ 4:1-22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *