วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2 ทิโมธี 4:7 “รักษาความเชื่อ”

ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลัง
ข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุด ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้ว

Q1 คุณต้อง “ต่อสู้” เพื่อรักษา “ความเชื่อ” ของคุณในการเป็น “คริสเตียน” ในเรื่องใดบ้าง?
Q2 ใช้เวลานี้ “อธิษฐาน” ขอสติปัญญา และกำลังจากพระเจ้า เพื่อคุณจะสามารถมีชัยชนะเหนือการต่อสู้เพื่อรักษาความเชื่อของคุณ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 68-69  โรม 8:1-21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *