หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนสิงหาคม 2018

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.สมาชิกทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของ “การดำเนินชีวิตบนพระวจนะของพระเจ้า” (เอาใจใส่พระวจนะของพระเจ้าด้วยการเฝ้าเดี่ยว เข้าชั้นเรียนรวีวารศึกษา และฟังคำเทศนา) และ “การมีชีวิตแห่งการอธิษฐาน” (เอาจริงเอาจัง และขะมักเขม้นในการอธิษฐานทั้งที่บ้าน และคริสตจักร) รวมทั้ง “การมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง” (ยึดมั่นในความเชื่อ มีส่วนร่วมรับใช้ ประกาศและเป็นพยาน) มุ่งสู่เป้าหมายของปี 2018 คือ “ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า”
2.สถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วโลกในเวลานี้ เขื่อนแตกที่ประเทศลาว แผ่นดินไหว ภูเขาไฟรินจานีถล่มที่อินโดนีเซีย ไฟป่าที่แคลิฟอร์เนีย ไต้ฝุ่นเข้าที่ญี่ปุ่น น้ำท่วมใหญ่ที่อินเดีย และพม่า เผื่อการช่วยเหลือที่จะเข้าถึงผู้ประสบภัยเหล่านั้น3.สถานการณ์น้ำในประเทศไทย ตอนนี้มีน้ำท่วมในหลายจังหวัด ทั้งที่ แม่สาย ร้อยเอ็ด สกลนคร อุบลราชธานี และน้ำในเขื่อนหลายแห่งมีน้ำกักเก็บจำนวนมาก เผื่อการบริหารจัดการน้ำ (การปล่อยและการผันน้ำ) เพราะจะมีน้ำเข้ามาอีกในช่วงฤดูฝนนี้
4.ค่ายคริสตจักรในวันที่ 11-13 สิงหาคม 2018 อธิษฐานเผื่อวิทยากรค่าย อ.ตู้กว่างเย่า กรรมการค่าย ผู้รับผิดชอบรายการต่างๆ การเดินทาง ความปลอดภัย รวมทั้งสมาชิกทุกๆ คน ที่จะได้รับพระพรและเรียนรู้ร่วมกัน
5.การเปิดสอนภาษาจีนพื้นฐาน ในวันเสาร์ 30-15.30 น. จำนวน 10 ครั้ง เริ่มเสาร์ 18 ส.ค.- 27 ต.ค. เผื่ออาจารย์ผู้สอน คือคุณกรรณิกา ในการเตรียมเนื้อหา เผื่อนักเรียนที่จะเข้ามาเรียน รวมทั้งโอกาสที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์
6.ครูรวีฯ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาจีนในการเตรียมเนื้อหาบทเรียน รวมทั้งสมาชิกทุกๆ คน ที่จะสนใจและขะมักเขม้นในการเรียนรวีฯ มาเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ เติบโตในความเชื่อ และดำเนินชีวิตบนความจริงของพระวจนะ
7.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณสุกิจ คุณสมร คุณธีระ คุณทวี คุณสิชาณีญ์ ด.ช.ณฌา (นุนุ) พี่น้องที่อยู่ในช่วงพักฟื้น คุณแม่ของคุณหลิวเยี่ยนฟาง คุณแม่ของคุณอุรัชนี คุณศิริชัย พี่น้องที่ตั้งครรภ์ คุณวรีรัตน์ คุณวรทัย คุณณัฐินี คุณสิริพรรณ และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *