วันจันทร์ที่ 10 กันยายน โคโลสี 2:7 “การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ”

จงหยั่งรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์ และƒมั่นคงอยู่ในความเชื่อ
ตามที่ท่านได้รับคำสั่งสอนมาแล้ว และจงบริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณ

Q1 เปาโลได้ให้ “หลักการ” ใน “การเติบโตฝ่ายวิญญาณ” ไว้อย่างน้อย 4 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะนำ “หลักการ” ทั้ง 4 ประการไปใช้ เพื่อช่วยให้คุณ “เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สุภาษิต 8-9            2 โครินธ์ 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *