เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 25 ม.ค. 2 ซามูเอล 3:22-30

โยอาบซึ่งเป็นหัวหน้าทหารของดาวิดไม่สามารถที่จะยกโทษให้กับอับเนอร์ได้ เขาวางแผนฆ่าอับเนอร์ และสิ่งตามมาคือคำสาปแช่งที่มีต่อพงศ์พันธ์ของเขา (ข้อ 29) การทำการร้ายตอบแทนการร้ายมักจะไม่มีที่สิ้นสุด เหมือนในโรม 12:19-20 ที่ว่า “เพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “การแก้แค้นเป็นของเรา เราเองจะตอบสนอง” 20อย่าแก้แค้นเลย ถ้าศัตรูของท่านหิว จงให้อาหารเขารับประทาน ถ้าเขากระหายน้ำก็จงให้น้ำเขาดื่ม เพราะว่าการทำอย่างนั้น เป็นการสุมถ่านที่ลุกโพลงไว้บนศีรษะของเขา” คำสอนนี้เตือนใจคุณอย่างไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *