เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 24 ม.ค. 2 ซามูเอล 3:1-21

แม้ว่าในความจริงดาวิดกับอับเนอร์เป็นศัตรูกัน แต่ดาวิดได้แสดงออกถึงการยกโทษด้วยการต้อนรับอับเนอร์อย่างดี เป็นการยากที่เราจะยกโทษให้กับคนที่เราไม่ชอบ หรือศัตรูของเรา แต่จากตัวอย่างของดาวิดหนุนใจคุณอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *