เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 30 ม.ค. 2 ซามูเอล 6:1-10

การที่ดาวิดให้นำหีบของพระเจ้า (หีบพระโอวาท) กลับมาเป็นสิ่งทีดี และการที่อุสซาห์พยายามป้องกันไม่ให้หีบพระโอวาทตกก็เป็นสิ่งที่ดี แต่สิ่งที่ทั้งคู่ทำนั้น “ไม่ถูกต้อง” ผลที่ตามมาคือ อุสซาห์ตาย และดาวิดเปลี่ยนใจ พระเจ้าได้กำหนดไว้ว่า การเคลื่อนย้ายหีบของพระเจ้าต้องเคลื่อนย้ายด้วยการแบก (อพยพ 25:10-22) และหีบพระโอวาทนั้นเปรียบเสมือนตัวแทนของพระเจ้า แตะต้องไม่ได้ การทำในสิ่งที่ดีตามความคิดของเรา อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *