สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2011

สูจิบัตร 30 ม.ค. 2011

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 30 มกราคม ค.ศ. 2011 เวลา : 9:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์  ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณอภิรดี/คุณภีรพรรณ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณชนมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณเทียนชัย  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณจำเริญ/คุณสุมล/คุณพรพรรณา

เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: พระเยซูรักฉันรู้แน่ จิตใจข้าจงสาธุการพระเจ้า  มาเถิดให้เราพากันไป สิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “สดุดี 116:1-19” คุณชนมน
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณเทียนชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รัก” หน้า 210
เพลงพิเศษ
: God of This City
เทศนา
: พระเจ้าที่เราต้องการ “กิจการ 17:24-31”ศจ.นิพนธ์ เหลืองเงิน
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “โฮซันนาแด่พระเจ้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *