เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 5 ก.พ. 2 ซามูเอล 10:1-19

การถูกโกนเคราเสียครึ่งหนึ่ง และถูกตัดเครื่องแต่งกายตรงตอนกลางเพียงสะโพก ในสมัยก่อนนั้น นับเป็นการถูกกระทำให้น่าอาย และเป็นการถูกสบประมาทอย่างรุนแรง ในวัฒนธรรมของคนอิสราเอล เคราเป็นสัญลักษณ์ของความมีเกียรติ และเป็นผู้ใหญ่ ฮานูน ไปฟังคำแนะนำของบรรดาเจ้านาย  และเขาก็ตัดสินใจผิด เขาตีความความปรารถนาดีของกษัตริย์ดาวิดผิดไป ซึ่งก็นำไปสู่การทำสงคราม และตัวเองก็ต้องพ่ายแพ้หนีไป พระเจ้าทรงสอนอะไรเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ เรามองความปรารถนาดีของคนอื่นในแง่ร้ายหรือเปล่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *