เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 6 ก.พ. 2 ซามูเอล 11:1-13

ข้อ 2 บอกว่า กษัตริย์ดาวิด ทอดพระเนตรเห็นบัทเชบาอาบน้ำอยู่ และหญิงคนนั้นสวยงามมาก ทำให้กษัตริย์ดาวิดตกอยู่ในการทดลอง (เกิดตัณหาขึ้นมา) แทนที่ท่านจะรีบหยุดดู และหนีจากการทดลองนั้น ท่านกลับปล่อยตัวเอง ให้ตกเข้าไปในความปรารถนาทางเพศ และมีเพศสัมพันธ์กับบัทเชบาจนนางตั้งครรภ์ ความบาปในเรื่องเพศ เป็นการทดลองที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคน คุณมีวิธีการอย่างไร ที่จะไม่ให้ตัวเองตกเข้าไปอยู่ในการทดลองเหมือนกับดาวิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *