เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 7 ก.พ. 2 ซามูเอล 11:14-27

ดาวิดไม่เพียงไม่รู้สึกผิดต่อการกระทำของตนเอง แต่ได้วางแผนฆ่าอุรีอาห์ เพื่อปกปิดความผิดของตนเองที่ได้กระทำ ทบทวนชีวิตของคุณว่า คุณมีความบาปอะไรในชีวิต ที่คุณได้ทำโดยไม่รู้สึกสำนึกเลยว่าได้ทำผิด ใช้เวลาคิดอย่างสัตย์ซื่อต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้า สารภาพบาปนั้น เพื่อรับการอภัยจากพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *