เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 9 ก.พ. 2 ซามูเอล 12:15-23

ถึงแม้กษัตริย์ดาวิดได้สารภาพบาป แต่การลงโทษก็ยังต้องเกิดขึ้น พระกุมารนั้นประชวรหนัก และสิ้นชีวิต ในเวลาที่เกิดเหตุการณ์นี้กษัตริย์ดาวิดเขียนสดุดี บทที่ 51 ระบายถึงความเสียใจที่ท่านได้กระทำบาป สุดท้ายกษัตริย์ดาวิดกลับมาหาพระเจ้า พระองค์ทรงโปรดยกโทษให้ เปิดโอกาสให้กษัตริย์ดาวิดเริ่มต้นใหม่ พระเจ้าทรงเอาจริงกับความบาปเสมอ แต่เมื่อเราสารภาพและกลับมาหาพระองค์ เราก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน ฝึกที่จะสำรวจชีวิตทุกวัน สารภาพบาปกับพระเจ้า และเริ่มต้นใหม่ทุกๆ วัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *