เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 10 ก.พ. 2 ซามูเอล 12:24-31

ข้อ 24 นางบัทเชบาประสูติบุตรชายอีกคน คือโซโลมอน และพระเจ้าทรงรักโซโลมอน  จะเห็นได้ว่า แม้กษัตริย์ดาวิดจะทำความผิดบาป แต่เมื่อกลับใจใหม่ พระเจ้าก็ทรงให้อภัย และยังทรงรักษาพันธสัญญาที่ได้ให้ไว้ใน 2 ซามูเอล บทที่ 7  อย่าให้เราเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้าด้วยการทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีก แต่ตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *