เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 11 ก.พ. 2 ซามูเอล 13:1-22

อัมโนน เป็นโอรสหัวปีของกษัตริย์ดาวิด (1 พงศาวดาร 3:1) ได้กระทำความผิดบาปด้วยการหลอกลวงทามาร์ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องมาข่มขืน โดยอ้างใช้ความรักเป็นข้ออ้าง และสุดท้ายเมื่อเบื่อก็ขับไล่ทามาร์ออกไป สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการกระทำรุนแรงต่อสตรีที่อ่อนแอกว่า เราพบว่าในปัจจุบันมีการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรีในครอบครัวสูงขึ้น ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อปัญหานี้ หรือบุคคลที่คุณรู้จักที่ประสบกับปัญหานี้อยู่ และถ้าคุณเป็นผู้ชาย เป็นหัวหน้าครอบครัว คุณปฏิบัติต่อลูกและภรรยาของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *