เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 14 ก.พ. 2 ซามูเอล 14:1-24

โยอาบวางแผนให้หญิงที่ฉลาดจากเมืองเทโคอา มาเฝ้ากษัตริย์ดาวิดเพื่อเตือนสติพระองค์ในเรื่องอับซาโลม ให้สังเกตวิธีการพูดของเธอ ลองเปรียบเทียบแผนการของโยอาบ และแผนการของโยนาดับที่ให้แก่อับซาโลมในบทที่ 13:1-19 และผลที่เกิดขึ้น ขอให้คุณใช้สติปัญญาและความฉลาดที่พระเจ้าประทานให้อย่างถูกต้องในการดำเนินชีวิตในทุก ๆ ด้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *