เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 15 ก.พ. 2 ซามูเอล 14:25-33

อับซาโลมอาจจะมีรูปร่างงามน่าชมไม่มีที่ติเหนือทุกคนในอิสราเอล (ข้อ 25) แต่นิสัยใจคอของเขาอาจจะไม่งดงามเหมือนรูปร่างหน้าตา การวางแผนฆ่าอัมโนนอย่างโหดร้าย (13:22-29) การเผานาของโยอาบเพื่อเรียกร้องความสนใจ (ข้อ 30) อย่าลืมว่า พระเจ้าทรงทอดพระเนตรที่จิตใจมากกว่าที่จะดูหน้าตา ขอพระเจ้าช่วยเหลือคุณที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงจากภายในไม่ใช่ภายนอก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *