เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 17 ก.พ. 2 ซามูเอล 15:13 -37

ในขณะที่กษัตริย์ดาวิดหนีออกจากกรุงเยรูซาเล็ม พระองค์ก็ยังเป็นห่วงคนที่อยู่รอบ ๆ ข้าง พยายามบอกให้ทุกคนหนี และบอกให้บางคนกลับไปที่บ้านเกิดของตน จะได้ไม่ต้องมาลำบากกับพระองค์ แต่ในขณะเดียวกันกษัตริย์ดาวิดก็ยังมีความเชื่อในพระเจ้าว่า วันหนึ่งพระเจ้าจะนำพระองค์กลับมายังกรุงเยรูซาเล็มอีกครั้ง (จากคำพูดของท่านที่พูดกับศาโดกใน ข้อ 25-26) ชีวิตของคุณ เคยต้องอยู่ในสภาพตกอับเหมือนกษัตริย์ดาวิดหรือไม่ คุณมีท่าทีอย่างไรต่อคนรอบข้าง และต่อพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *