เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 16 ก.พ. 2 ซามูเอล 15:1-12

อับซาโลมนอกจากเป็นคนรูปงามแล้ว เขายังมีความทะเยอทะยานอยากเป็นใหญ่ เขาค่อย ๆ วางแผนเอาชนะใจคนอิสราเอลเพื่อที่เอาเป็นพวกของตัวเอง รู้จักวิธีที่จะเข้าถึงฝูงชน (เอาใจใส่ในความทุกข์ร้อน ข้อ 2b ข้อ 3 และให้ความเป็นกันเอง ในข้อ 5) ถ้าเขาทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความจริงใจ และตั้งใจดี ก็เป็นผลดีแน่นอน แต่เขาทำเพราะตั้งใจปูทางให้ตัวเองเป็นใหญ่ เราทุกคนต่างมีความฝัน มีความทะเยอทะยานที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต แต่เราจะต้องคิด และพิจารณาด้วยว่า เราใช้วิธีการใดที่จะไปถึงความฝัน และความสำเร็จนั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *