เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 19 ก.พ. 2 ซามูเอล 16:15-23

สิ่งที่อับซาโลมกระทำกับนางสนมของกษัตริย์ดาวิด ก็เป็นตามคำตรัสลงโทษของพระเจ้า ต่อเรื่องความบาปที่กษัตริย์ดาวิดได้กระทำต่อนางบัทเชบา (บทที่ 12:11-12) อาหิโธเฟล เป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่อับซาโลม ซึ่งเป็นปกติที่กษัตริย์จะมีผู้ให้คำปรึกษา ในเรื่องการเมือง และการจัดการต่างๆ พระเจ้าทรงทำให้คำแนะนำของอาหิโธเฟลดูเป็นสิ่งโง่เขลา ตามคำอธิษฐานของกษัตริย์ดาวิดในบทที่ 15:31   ใช้เวลานี้อธิษฐานขอพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาในการตัดสินใจที่ดีให้กับคุณ ในเรื่องการรับฟัง และทำตามคำแนะนำของคนอื่น เพื่อคุณจะได้ไม่ทำตามในคำแนะนำที่โง่เขลา และผิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *