เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 20 ก.พ. 2 ซามูเอล 17:1-14

ทั้งอาหิโธเฟล และหุชัยต่างก็ให้คำปรึกษาแก่อับซาโลม อับซาโลมเลือกที่จะเชื่อหุชัย   ในข้อ 14 เราจะเห็นว่า พระเจ้าทรงอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ และพระเจ้าเองทรงเป็นผู้กำหนด และควบคุมทุกสิ่ง ในชีวิตของคุณ คุณใช้พระคัมภีร์เป็นมาตรฐานในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ อย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *