เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 22 ก.พ. 2 ซามูเอล 18:1-18

แม้อับซาโลมจะกบฏต่อกษัตริย์ดาวิด กษัตริย์ดาวิดยังทรงมีพระทัยเมตตาเสมอ คุณสามารถมีใจให้อภัย ใจเมตตาต่อคนที่ทำผิด คิดร้ายกับคุณแบบนี้ได้หรือไม่? เปรียบเทียบดูกับการกระทำของโยอาบ ซึ่งมีความโหดเหี้ยม ไร้ความปรานี (ข้อ 11-14) แม้เขาเองเป็นผู้ที่ชักนำให้กษัตริย์ดาวิดกลับคืนดีกับอับซาโลม (บทที่ 14:1-24) วันนี้คุณคิดว่าพระเจ้าต้องการตรัส และสอนอะไรกับคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *