เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 21 ก.พ. 2 ซามูเอล 17:15-29

การช่วยเหลือของพระเจ้าต่อกษัตริย์ดาวิดในยามที่พระองค์ตกอยู่ในความทุกข์ลำบาก  มาในรูปแบบต่างๆ เช่น ปกป้องคนของกษัตริย์ดาวิด (ข้อ 18-20) กำจัดผู้ที่ช่วยฝ่ายศัตรู (ข้อ 23) ให้มีคนอุปถัมภ์เลี้ยงดูในเรื่องอาหารการกิน และเรื่องที่อยู่ ในยามที่ต้องระหกระเหินไปอยู่ต่างถิ่น (ข้อ 27-29) ถ้าวันนี้คุณกำลังตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบาก ลองมองหาดูว่า พระเจ้ากำลังช่วยเหลืออะไรคุณอยู่บ้าง? ให้ขอบคุณพระองค์ และวางใจในพระองค์ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *