เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 25 ก.พ. 2 ซามูเอล 19:11-23

ชิเมอี ซึ่งเคยออกมาด่า และเอาหินขว้างปากษัตริย์ดาวิดและข้าราชการตอนที่หลบหนีอับซาโลม (2 ซามูเอล 16:5-13) ตอนนี้วิ่งมาต้อนรับดาวิดเป็นคนแรก (ข้อ 16-20) แต่กษัตริย์ดาวิดก็ยังยกโทษ และให้อภัยกับเขา คุณจะนำตัวอย่างของดาวิดมาใช้อย่างไรกับบุคคลที่ทำร้ายคุณมาก่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *