เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 26 ก.พ. 2 ซามูเอล 19:24 -43

คุณเรียนรู้อะไรจากเมฟีโบเชท (ข้อ 24-30) และบารซิลลัย (ข้อ 31-40) ที่จะนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตวันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *