เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 2 มี.ค. 2 ซามูเอล 22:32-51

พระเจ้าทรงเป็นผู้ปกป้อง เป็นผู้นำ เป็นครู เป็นที่มาของกำลัง เป็นผู้ที่ช่วยเหลือ เป็นผู้ที่ทำลายศัตรูของดาวิด และเป็น “ผู้ประทานชัยชนะยิ่งใหญ่” แก่ดาวิด ความจริงในเรื่องนี้หนุนใจคุณอย่างไรในการต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาที่เผชิญหน้าอยู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *