เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 3 มี.ค. 2 ซามูเอล 23:1-39

ดาวิดไม่ได้ประสบความสำเร็จด้วยความสามารถของตัวเขาเพียงคนเดียว แต่ด้วยทหารที่อยู่รายล้อมเขา ที่เต็มไปด้วยความสามารถและความสัตย์ซื่อ การรับใช้พระเจ้าก็เช่นกัน เราไม่สามารถที่จะรับใช้คนเดียวได้ เราจะต้องมีทีมร่วมรับใช้ที่มีความสามารถและสัตย์ซื่อ ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักร คณะมัคนายก ผู้นำแผนกต่าง ๆ ที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *