เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 5 มี.ค. 2 ซามูเอล 24:10-25

ดาวิดรู้ว่า เขาได้กระทำความผิดบาปต่อพระเจ้า แม้พระเจ้าจะให้เขาเลือกวิธีที่จะถูกลงโทษ ซึ่งดาวิดก็เลือกที่จะให้พระเจ้าเป็นผู้เลือกแทนเขา การยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากความผิดบาปที่เรากระทำ เป็นความจริงอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ อธิษฐานขอความเข้าใจและความอดทนจากพระเจ้าที่คุณจะรักษาความเชื่อในพระองค์ไว้ได้ ถ้าวันหนึ่งคุณต้องได้รับผลจากความผิดบาปที่คุณทำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *