เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 4 มี.ค. 2 ซามูเอล 24:1-9

การนับจำนวนประชาชนเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเย่อหยิ่งในจิตใจของดาวิด การวางใจในเนื้อหนัง และกำลัง และความสามารถที่มองเห็นเท่านั้น สิ่งนี้เป็นความบาปที่ดาวิดกระทำต่อพระเจ้า ลองสำรวจชีวิตของคุณว่า มีความเย่อหยิ่งแฝงอยู่ในจิตใจหรือไม่ อาจจะเป็นเรื่องความสำเร็จ เงินทอง ความสามารถ การถูกยอมรับจากคนอื่น ชื่อเสียง สุขภาพ ความดี ความฉลาด คุณวางใจในสิ่งเหล่านี้มากกว่าที่จะวางใจในพระเจ้าหรือไม่?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *